Algemene voorwaarden

Metaalbedrijf Bernts hanteert de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de metaalunie (Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal) aangeduid als Metaalunievoorwaarden dd. 01-01-2008.

 

 Algemene Voorwaarden